Płock

Profil osobowy trenera

Najlepszych piłkarzy mogą wyszkolić najlepsi trenerzy - zgodnie z tą zasadą stworzyliśmy profil osobowy trenera. Jest to dobrany przez nas zespół cech, jakie powinien posiadać trener Królewskich aby realizować filozofię klubu- Radość. Harmonia. Wychowanie. Tworząc go, wzięliśmy pod uwagę własne obserwacje, a także doświadczenia innych klubów, nabyte podczas wielu lat szkolenia.

Trener Królewskich:

 • jest wesoły, w dobrym humorze, cierpliwy, entuzjastyczny, empatyczny, obdarzony wyobraźnią, wrażliwy, przyjacielsko pomocny
 • wie, że najważniejsze są zawodniczki i zawodnicy
 • jest nastawiony na umiejętności poszczególnych graczy, a nie na wynik drużyny
 • to propagator dobrego wychowania, zasad fair play w klubie i poza nim
 • ceni wysoko grę
 • rozwija charakter i umiejętności zawodniczek lub zawodników
 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętność jej przekazywania
 • potrafi zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa
 • cieszy się pracą z dziećmi
 • jest wzorem do naśladowania na boisku i poza nim
 • cały czas poszerza swoją wiedzę podczas szkoleń, warsztatów, stażów trenerskich
 • zachęca podopiecznych do samorozwoju
 • jest sprawny i zdolny do pokazu ćwiczeń
 • jeśli potrzeba, trenuje z zespołem

Jednak powyższe cechy to nie wszystko. Zrozumienie opinii i odczuć, nawiązywanie współpracy, życzliwość, uprzejmość- to klucze do dobrej komunikacji trenera z rodzicami. Pozytywne relacje na linii trener-rodzic są podstawą profesjonalnie działającej szkółki piłkarskiej. Trener kompletny naszym zdaniem, to osoba potrafiąca nawiązać dobrą współpracę z dzieckiem jak i dorosłym.