Płock

Kodeks rodzica

 1. Rodzice lub opiekunowie nie ingerują w filozofię i prowadzenie klubu.
 2. Rodzice lub opiekunowie wspierają dzieci podczas treningów i meczów.
 3. Rodzice lub opiekunowie nie podpowiadają i nie instruują zawodników.
 4. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez klub.
 5. Podczas meczów i treningów rodzice lub opiekunowie przebywają w miejscach do tego przeznaczonych(trybuny).
 6. Podczas meczów i treningów rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do sędziów oraz rodziców i kibiców drużyny przeciwnej.
 7. Rodzice lub opiekunowie zawodników mają zakaz wchodzenia i przebywania w szatni bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć treningowych, meczów,a także po ich zakończeniu.
 8. Rodzice lub opiekunowie mają zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów w miejscu odbywania zajęc treningowych bądź rozgrywania meczu.
 9. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia treningowe bądź mecze.
 10. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek przyprowadzić zawodnika 15 minut przed treningiem.
 11. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do płacenia składek klubowych.
 12. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu