Płock

Akademia Rozwoju Trenera

Akademia Rozwoju Trenera(ART) to projekt realizowany we współpracy z Stowarzyszeniem Academia Economica.

Główne cele:

  • zintegrowanie środowiska trenerów piłki nożnej w Płocku oraz stworzenie spójnego modelu kształcenia trenerów oraz kandydatów na trenerów
  • uświadomienie trenerom korzyści płynących z rozwoju osobistego; autoprezentacja i komunikacja międzyludzka jako klucz do efektywnego przekazywania wiedzy
  • uświadomienie roli trenera w życiu zawodnika
  • zwiększenie świadomości odnośnie samokształcania: kursy, szkolenia, studia, warsztaty, staże szkoleniowe
  • organizacja szkoleń i prelekcji szkoleniowych z udziałem specjalistów z Polski i zagranicy

Zakładane rezultaty projektu:

  • zwiększenie świadomości trenerów na temat rozwoju osobistego
  • popularyzacja zawodu trenera
  • większą dostępność szkoleń i możliwości rozwoju osobistego trenerów
  • przeniesienie na wyższy poziom szkolenia dzieci i młodzieży w Płocku i okolicach
  • zwiększenie zainteresowania kierunkowym wykształceniem wyższym

Więcej szczegółów wkrótce.