Płock

Kodeks trenera

 1. Trener jest przygotowany do pracy min. 15 minut przed treningiem.
 2. Na znak szacunku, trener wita się ze wszystkimi poprzez uścisk dłoni albo przybicie piątki. Jeśli jest możliwość i potrzeba, rozmawia przed treningiem z rodzicami.
 3. Trener nie realizuje swoich interesów. Wie, że to on jest dla zawodników, a nie oni dla niego.
 4. Trener zobowiązany jest do noszenia stroju roboczego, wyznaczonego przez klub.
 5. Trener prowadzi wyznaczony zespoł jako szkoleniowiec główny bądź jego asystent (treningi, mecze, analizy, pogadanki).
 6. Trener prowadzi dziennik treningowy, meczowy i listę obecności, opracowuje plany organizacyjno-szkoleniowe i sporządza sprawozdania.
 7. Trener przeprowadza trening według wcześniej przygotowanego planu(który ma ze sobą w formie pisemnej), modyfikując go do zaistniałych, niespodziewanych sytuacji.
 8. Trener jest świadomy celu i zadań prowadzenia każdego treningu.
 9. Trener, uwzględniając wiek i rozwój zawodników, buduje w nich kreatywność i świadomość zmian zachodzących w wyniku wysiłku fizycznego, jak i celu oraz potrzeby zastosowania danego ćwiczenia.
 10. Trener dba o sprzęt sportowy i miejsce treningu. Wymaga tego samego od zawodników.
 11. Trener dba o dobry wizerunek klubu.
 12. Trener korzysta z nowoczesnych form nauczania.
 13. Trener buduje przywiązanie zawodnika do klubu(jego barw, herbu, filozofii).
 14. Trener aktualizuje informacje zawarte na stronie internetowej klubu.
 15. Trener bierze udział w zebraniach trenerskich.
 16. Trener dokształca się (staże, konferencje, spotkania).
 17. Trener pomaga w organizacji turniejów Królewscy Cup.
 18. Trener prowadzi skauting – obserwacja zawodników, meczy, wywiad środowiskowy.
 19. Trener jest wychowawcą dzieci i młodzieży.
 20. Trener rozumie oraz słucha dzieci i młodzież.
 21. Trener jest wzorem do naśladowania na boisku jak i poza nim.