Płock

Dokumenty

Poniżej udostępniamy dokumenty, które powinny być wypełnione i podpisane przez rodziców bądź opiekunów dziecka, które chce dołączyć do Nas i stać się Królewskim.

Deklaracja członkowska

Regulamin rodzica

Udostępniamy przygotowany do wydruku Kodeks Królewskich, aby każdy podopieczny miał go pod ręką w swoim pokoju

Kodeks Królewskich